JOC DEL TRES EN RATLLA


Minimax / AlfaBeta: Algorisme Minimax amb o sense poda AlfaBeta pel joc del tres en ratlla.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació 3 en ratlla