CERCA EN AMPLADA


Reines: Algorisme de cerca en amplada pel problema de les reines.
Jugar Jugar i arbre
8-Puzzle: Algorisme de cerca en amplada pel problema del 8-puzzle.
Jugar Jugar i arbre
Torres de Hanoi: Algorisme de cerca en amplada pel problema de les torres de Hanoi.
Jugar Jugar i arbre
Rutes: Algorisme de cerca en amplada pel problema de la ruta.
Jugar Jugar i arbre
Cub rubik: Algorisme de cerca en amplada pel problema del cub rubik.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació amplada