DOCUMENTACIÓ 3 EN RATLLA


Descripció

Tenim un tauler de 3 files per 3 columnes i 5 peces per a cada jugador. Inicialment el tauler està buit. A cada torn, el corresponent jugador posa un peça seva en una casella buida. Un cop la peça està al tauler, no es pot moure. El joc s'acaba quan un dels dos ha guanyat o el tauler està ple (empat). Un jugador ha guanyat quan té tres peces seves alineades horitzontalment, verticalment o en diagonal.

Heurístiques

- Funcions d'avaluació:

- Exemples:

O

O

X

X

O

X

O

X

X

O

O

O

O

X

X

X

Les "O" representen les peces del jugador màquina i les "X" les de l'usuari.

Primer exemple:

Segon exemple:

Tercer exemple:

Inici Anterior