DOCUMENTACIÓ CAÇA


Descripció

Tenim un tauler d'escacs de vuit files per vuit columnes, una peça anomenada ratolí i quatre peces anomenades gats. Un jugador té el ratolí i l'altre els gats. El joc comença amb els gats col·locats a les caselles negres de l'última fila i el ratolí a la casella de la primera fila tercera columna, que també és negra.

L'usuari ratolí intentarà arribar a la primera fila o a una fila per sota de tots els gats, mentre els gats el voldran rodejar. Les peces només es poden moure una posició cada cop i en diagonal. El ratolí pot anar endavant i endarrera mentre els gats només endavant. Com sempre, només es pot posar una peça en una casella, si aquesta està buida.

Guanya el ratolí, si aconsegueix sobrepassar els gats, abans de que el rodegin. I guanyen els gats si rodegen al ratolí abans de que se'ls hi escapi.

Heurístiques

- Funcions d'avaluació:

Aquest exemple té una particularitat especial, cada jugador té uns moviments i objectius diferents del contrincant. Per tant, necessitem avaluacions diferents per al jugador ratolí i per al jugador gats.

A més, ha sigut difícil trobar una funció senzilla i que alhora jugués bé. El que s'ha fet és combinar diferents paràmetres que mesuren la proximitat amb l'objectiu. El resultat no ha estat molt satisfactori, sobretot quan avaluem als gats. Però creiem que també és positiu veure un exemple on les heurístiques no sempre funcionen com desitjaríem.

Els paràmetres a tenir en compte són:

Les funcions d'avaluació són:

- Exemples:

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

-

·

-

·

-

-

·

O

·

X

·

O

·

·

-

·

O

·

O

·

-

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

-

·

-

·

-

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

-

·

-

·

-

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

-

·

-

·

-

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

X

·

O

·

-

-

·

-

·

X

·

-

·

·

-

·

-

·

X

·

X

-

·

-

·

-

·

-

·

·

-

·

-

·

-

·

-

Les "O" representen les peces del jugador màquina i les "X" les de l'usuari. Els "·" són les caselles blanques i els "-" les negres.

Primer exemple

Segon exemple

Inici Anterior