DOCUMENTACIÓ CUB RUBIK


Descripció

Tenim un cub en tres dimensions, amb cada cara dividida per nou polígons de la mateixa mida repartits en 3 files per 3 columnes. Cada polígon té un color dels sis possibles: blanc, vermell, blau, verd, groc o lila. Hi ha nou polígons de cada color.

El cub solució és aquell que té cada cara amb els polígons del mateix color. Donat un cub desordenat es pretén arribar a aquest cub solució. Els moviments que se li pot aplicar a un cub consisteixen en girar cada cara en qualsevol dels dos sentits.

Donat que les peces centrals de cada cara no és mouen mai, anomenem les cares pel color del seu polígon central. Així, la cara blanca és la que té la peça central de color blanc.

Exemple:

A partir del cub A, si girem respecte la cara blanca cap a l'esquerra obtenim B i si girem cap a la dreta obtenim C:
A B C

Heurístiques i Cost

- Heurístiques:

- Cost: 6 * (Nombre de passos per arribar a aquest cub des del cub inicial)

- Exemples:

Nomenclatura:

W - Blanc (White)

B - Blau (Blue)

R - Vermell (Red)

G - Verd (Green)

Y - Groc (Yellow)

L - Lila (Lilac)

Primer exemple :

Segon exemple :

Inici Anterior