DOCUMENTACIÓ RUTA


Descripció

Sobre un mapa de carreteres, donada una ciutat inicial i una final, trobar un camí que porti de la primera a la segona. Cal tenir en compte, que per anar d'una ciutat a una altra hi ha d'haver una carretera que les uneixi. A més, en un trajecte no es pot passar per la mateixa ciutat més d'un cop.

En el programa hi ha definits tres mapes diferents. I per cada carretera, sabem quina és la velocitat mitjana, el peatge a pagar i els quilometres reals.

Heurístiques i Cost

- Heurístiques:

- Cost: Nombre de quilòmetres reals realitzats per arribar a la ciutat actual.

- Exemples: En el següent mapa la ciutat inicial és A i la final J. Les autopistes estan pintades en blau.

CARR.

DIST.

PEAT.

VELO.

A-D

70,71

0

80

B-E

111,8

0

110

C-D

103,08

2

130

C-E

103,08

3

140

D-G

70,71

0

85

CARR.

DIST.

PEAT.

VELO.

D-H

158,11

0

80

E-F

152,07

0

70

E-H

70,71

0

100

H-I

103,08

0

90

H-J

111,8

0

100

Primer exemple: A-D

Segon exemple: A-D-C

Tercer exemple: A-D-H

Inici Anterior