DOCUMENTACIÓ DAMES XINESES


Descripció

Tenim un tauler de 5 files per 5 columnes i 3 peces per a cada jugador. Es comença amb les peces del jugador màquina en una cantonada i les de l'usuari a la cantonada oposada. Cada jugador ha moure les peces fins arribar a la cantonada del contrari. A cada torn, el jugador corresponent mou una de les seves peces a una casella buida. Una peça es pot moure una posició més enllà en qualsevol direcció. A més, es permeten salts simples i múltiples. O sigui, una peça pot passar per sobre d'una veïna tants cops com es vulgui. Cal tenir en compte, que només podem saltar si estem en el primer moviment o si l'anterior també era un salt. O sigui, no podem fer un moviment simple i després saltar, en una mateixa tirada.

Guanya el jugador que arriba primer a la cantonada oposada.

La composició del tauler inicial i final és la següent:

Inici

O

O

·

·

·

O

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

X

·

·

·

X

X

Fi

X

X

·

·

·

X

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

O

·

·

·

O

O

Les "O" representen les peces del jugador màquina i les "X" les de l'usuari.

Heurístiques

- Funcions d'avaluació:

- Exemples:

X

·

·

·

·

·

·

X

·

·

·

X

·

·

·

·

·

·

O

·

·

·

·

O

O

X

·

·

·

·

O

·

X

·

·

·

X

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

O

O

Primer exemple:

Segon exemple:

Inici Anterior