ENUNCIAT DEL PROJECTE FINAL DE CARRERA

DIRECTOR
Javier Béjar (bejar@lsi.upc.es)
CRÈDITS
30 Crèdits
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Es tracta de desenvolupar una eina capaš de visualitzar el funcionament d'algorismes de cerca heurística.

La possibilitat de visualitzar el funcionament dels algorismes de cerca heurística explicats a l'assignatura IIA permet una millor comprensió dels efectes que tenen els diferents elements d'aquests algorismes.

Una eina capaš de permetre veure pas a pas el desenvolupament d'un algorisme dins d'un problema concret seria una eina ideal com a complement de les classes teòriques i de problemes de l'assignatura IIA.

L'objectiu seria fer una implementació d'aquesta eina de manera que es pogués utilitzar a través del WWW utilitzant el llenguatge Java o mitjanšant plug-in's amb llenguatges com TCK-TK.
Inici Anterior