JOC DE L'OTELO


Minimax / AlfaBeta: Algorisme Minimax amb o sense poda AlfaBeta pel joc de l'Otelo.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació Otelo