PROBLEMA DEL 8-PUZZLE


Profunditat: Algorisme de cerca en profunditat pel problema del 8-puzzle.
Jugar Jugar i arbre
Amplada: Algorisme de cerca en amplada pel problema del 8-puzzle.
Jugar Jugar i arbre
Hill Climbing: Algorisme de cerca "hill climbing" pel problema del 8-puzzle.
Jugar Jugar i arbre
Best First (A/A*): Algorisme de cerca "best first (A/A*)" pel problema del 8-puzzle.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació 8-puzzle