PROBLEMA DE LES REINES


Profunditat: Algorisme de cerca en profunditat pel problema de les reines.
Jugar Jugar i arbre
Amplada: Algorisme de cerca en amplada pel problema de les reines.
Jugar Jugar i arbre
Hill Climbing: Algorisme de cerca "hill climbing" pel problema de les reines.
Jugar Jugar i arbre
Best First (A/AO/A*/AO*): Algorisme de cerca "best first (A/AO/A*/AO*)" pel problema de les reines.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació reines