PROBLEMA DE LA RUTA


Profunditat: Algorisme de cerca en profunditat pel problema de la ruta.
Jugar Jugar i arbre
Amplada: Algorisme de cerca en amplada pel problema de la ruta.
Jugar Jugar i arbre
Hill Climbing: Algorisme de cerca "hill climbing" pel problema de la ruta.
Jugar Jugar i arbre
Best First (A/A*): Algorisme de cerca "best first (A/A*)" pel problema de la ruta.
Jugar Jugar i arbre

Inici Anterior Documentació ruta