INTRODUCCIÓ A LES ETIQUETES EAGLES (v. 2.0)

L' analitzador morfològic per al català utilitza un conjunt d'etiquetes per a representar la informació morfològica de les paraules. Aquest conjunt d'etiquetes es basa en les etiquetes proposades pel grup EAGLES per a l'anotació morfosintàctica de lexicons i corpus per a totes les llengües europees. Així, està previst que recullin els accidents gramaticals existents en les llengües europees. És per això que depenent de la llengua hi ha atributs que poden no especificar-se. Si un atribut no s'especifica significa que o bé expressa un tipus d'informació que no existeix en la llengua o que la informació no es considera rellevant. La infraespecificació d'un atribut es marca amb el 0.

A continuació presentem, com a resum, les etiquetes que l'analitzador morfològic utilitza per al català en format de taula. Per a cada categoria es presenten els atributs, valors i codis que pot prendre, a més a més d'alguns exemples.

Les taules en les quals presentem les etiquetes de l'analitzador tenen el següent aspecte:

ETIQUETES
Posició Atribut Valor Codi
Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

A la columna 1 trobem un número que fa referència a l'ordre i posició en què apareixen els atributs. La columna 2 fa referència als atributs, el nombre dels quals varia depenent de la categoria. A la columna 3 trobem els valors que pot prendre cada atribut i, finalment, la columna 4 representa els codis que s'han establert per a la seva representació. Les etiquetes en si mateixes només són els codis (columna 4) i se sap a quin atribut pertanyen per la posició (columna 1) en què es troben.

TAULES D'ETIQUETES PER CATEGORIA

 1. ADJECTIUS
 2. ADVERBIS
 3. DETERMINANTS
 4. NOMS
 5. VERBS
 6. PRONOMS
 7. CONJUNCIONS
 8. INTERJECCIONS
 9. ABREVIATURES
 10. PREPOSICIONS
 11. SIGNES DE PUNTUACIÓ
 12. XIFRES
 13. DATES i HORES

1. ADJECTIUS

ADJECTIUS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Adjectiu A
2 Tipus Qualificatiu Q
Ordinal O
3 Grau - 0
Apreciatiu A
4 Gènere Masculí M
Femení F
Comú C
5 Nombre Singular S
Plural P
Invariable N
6 Funció - 0
Participi P
1.1. Adjectius qualificatius

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
alegres alegre AQ0CP0
alegre alegre AQ0CS0
boniques bonic AQ0FP0
bonica bonic AQ0FS0
bonics bonic AQ0MP0
bonic bonic AQ0MS0
unisex unisex AQ0CN0
acalorada acalorat AQ0FSP
1.2. Adjectius Ordinals

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
primera primer AOFS00
primeres primer AOFP00
primer primer AOMS00
primers primer AOMP00

índex                         


2. ADVERBIS

ADVERBIS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Adverbi R
2 Tipus General G
Negatiu N

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
ara ara RG
ahir ahir RG
sempre sempre RG
hàbilment hàbilment RG
de_quatre_grapes de_quatre_grapes RG
de_reüll de_reüll RG
no no RN

índex                         


3. DETERMINANTS

DETERMINANTS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Determinant D
2 Tipus Demostratiu D
Possessiu P
Interrogatiu T
Exclamatiu E
Indefinit I
Article A
Numeral N
3 Persona Primera 1
Segona 2
Tercera 3
4 Gènere Masculí M
Femení F
Comú C
Neutre N
5 Nombre Singular S
Plural P
Invariable N
6 Posseïdor Singular S
Plural P

Exemples:
3.1. Determinants Demostratius
Forma Lema Etiqueta
aquell aquell DD0MS0
aquella aquell DD0FS0
aquelles aquell DD0FP0
aquells aquell DD0MP0
aqueixa aqueix DD0FS0
aqueixes aqueix DD0FP0
aqueix aqueix DD0MS0
aqueixos aqueix DD0MP0
aquesta aquest DD0FS0
aquestes aquest DD0FP0
aquest aquest DD0MS0
aquests aquest DD0MP0
tal tal DD0CS0
tals tal DD0CP0
3.2. Determinants Possessius
Forma Lema Etiqueta
meu meu DP1MSS
meus meu DP1MPS
meva meu DP1FSS
meves meu DP1FPS
mon mon DP1MSS
mos mon DP1MPS
ma mon DP1FSS
mes mon DP1FPS
teva teu DP2FSS
teves teu DP2FPS
teu teu DP2MSS
teus teu DP2MPS
ta ton DP2FSS
tes ton DP2FPS
ton ton DP2MSS
tos ton DP2MPS
llur llur DP3CSP
llurs llur DP3CPP
nostra nostre DP1FSP
nostres nostre DP1CPP
nostre nostre DP1MSP
vostra vostre DP2FSP
vostres vostre DP2CPP
vostre vostre DP2MSP
seva seu DP3FS0
seves seu DP3FP0
seu seu DP3MS0
seus seu DP3MP0
sa son DP3FSS
ses son DP3FPS
son son DP3MSS
sos son DP3MPS
3.3. Determinants Interrogatius
Forma Lema Etiqueta
quanta quant DT0FS0
quantes quant DT0FP0
quant quant DT0MS0
quants quant DT0MP0
quina quin DT0FS0
quines quin DT0FP0
quin quin DT0MS0
quines quin DT0MP0
3.4. Determinants Exclamatius
Forma Lema Etiqueta
quina quin DE0FS0
quines quin DE0FP0
quin quin DE0MS0
quines quin DE0MP0
3.5. Determinants Indefinits
Forma Lema Etiqueta
alguna algun DI0FS0
algunes algun DI0FP0
algun algun DI0MS0
alguns algun DI0MP0
bastant bastant DI0CS0
bastants bastant DI0CP0
cada cada DI0CS0
ninguna ningun DI0FS0
ningunes ningun DI0FP0
ningun ningun DI0MS0
ninguns ningun DI0MP0
altra altre DI0FS0
altres altre DI0CP0
altre altre DI0MS0
sengles sengles DI0CP0
cap cap DI0CS0
tantes tant DI0FP0
tanta tant DI0FS0
tants tant DI0MP0
tant tant DI0MS0
totes tot DI0FP0
tota tot DI0FS0
tots tot DI0MP0
tot tot DI0MS0
unes un DI0FP0
una un DI0FS0
uns un DI0MP0
un un DI0MS0
diferents diferent DI0CP0
diverses divers DI0FP0
diversos divers DI0MP0
3.6. Articles

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
el el DA0MS0
els el DA0MP0
l' el DA0CS0
la el DA0FS0
les el DA0FP0
en en DA0MS0
na en DA0FS0
n' en DA0CS0
sa es DA0FS0
ses es DA0FP0
es es DA0MN0
s' es DA0CS0
3.7. Determinants Numerals

Forma Lema Etiqueta
vint-i-set vint-i-set DN0CP0
vint-i-una vint-i-un DN0FP0
vint-i-un vint-i-un DN0MP0
vint-i-u vint-i-u DN0CP0
dotzena dotzè DN0FS0
dotzenes dotzè DN0FP0
dotzè dotzè DN0MS0
dotzens dotzè DN0MP0
doble doble DN0CS0
quíntupla quíntuple DN0FS0
quíntuple quíntuple DN0MS0
quíntuples quíntuple DN0CP0

índex                         


4. NOMS

NOMS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Nom N
2 Tipus Comú C
Propi P
3 Gènere Masculí M
Femení F
Comú C
4 Nombre Singular S
Plural P
Invariable N
5-6 Classificació semàntica Ésser-Persona SP
Organització O0
Lloc G0
7 Grau Apreciatiu A

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
noi noi NCMS000
nois noi NCMP000
noia noia NCFS000
noies noia NCFP000
conserge conserge NCCS000
conserges conserge NCCP000
aguantallibres aguantallibres NCMN000
pelvis pelvis NCFN000
setciències setciències NCCN000
Barcelona barcelona NP00G00
COI coi NP00O00

índex                         


5. VERBS

VERBS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Verb V
2 Tipus Principal M
Auxiliar A
Semiauxiliar S
3 Mode Indicatiu I
Subjuntiu S
Imperatiu M
Infinitiu N
Gerundi G
Participi P
4 Temps Present P
Imperfet I
Futur F
Passat S

Condicional

C

-

0
5 Persona Primera 1
Segona 2
Tercera 3
6 Nombre Singular S
Plural P
7 Gènere Masculí M
Femení F

Forma Lema Etiqueta
cantada cantar VMP00SF
cantades cantar VMP00PF
cantat cantar VMP00SM
cantats cantar VMP00PM

Exemples:

Temps VERBS PRINCIPALS   VERB SEMIAUXILIAR
Forma Lema Etiqueta Forma Lema Etiqueta
PRESENT D'INDICATIU canto cantar VMIP1S0 sóc ser VSIP1S0
cantes cantar VMIP2S0 ets ser VSIP2S0
canta cantar VMIP3S0 és ser VSIP3S0
cantem cantar VMIP1P0 som ser VSIP1P0
canteu cantar VMIP2P0 sou ser VSIP2P0
canten cantar VMIP3P0 són ser VSIP3P0
PRETÈRIT IMPERFET cantava cantar VMII1S0 era ser VSII1S0
cantaves cantar VMII2S0 eres ser VSII2S0
cantava cantar VMII3S0 era ser VSII3S0
cantàvem cantar VMII1P0 érem ser VSII1P0
cantàveu cantar VMII2P0 éreu ser VSII2P0
cantaven cantar VMII3P0 eren ser VSII3P0
PRETÈRIT PERFET cantí cantar VMIS1S0 fui ser VSIS1S0
cantares cantar VMIS2S0 fores ser VSIS2S0
cantà cantar VMIS3S0 fou ser VSIS3S0
cantàrem cantar VMIS1P0 fórem ser VSIS1P0
cantàreu cantar VMIS2P0 fóreu ser VSIS2P0
cantaren cantar VMIS3P0 foren ser VSIS3P0
FUTUR D'INDICATIU cantaré cantar VMIF1S0 seré ser VSIF1S0
cantaràs cantar VMIF2S0 seràs ser VSIF2S0
cantarà cantar VMIF3S0 serà ser VSIF3S0
cantarem cantar VMIF1P0 serem ser VSIF1P0
cantareu cantar VMIF2P0 sereu ser VSIF2P0
cantaran cantar VMIF3P0 seran ser VSIF3P0
CONDICIONAL cantaria cantar VMIC1S0 seria ser VSIC1S0
cantaries cantar VMIC2S0 series ser VSIC2S0
cantaria cantar VMIC3S0 seria ser VSIC3S0
cantaríem cantar VMIC1P0 seríem ser VSIC1P0
cantaríeu cantar VMIC2P0 seríeu ser VSIC2P0
cantarien cantar VMIC3P0 serien ser VSIC3P0
PRESENT DE SUBJUNTIU canti cantar VMSP1S0 sigui ser VSSP1S0
cantis cantar VMSP2S0 siguis ser VSSP2S0
canti cantar VMSP3S0 sigui ser VSSP3S0
cantem cantar VMSP1P0 siguem ser VSSP1P0
canteu cantar VMSP2P0 sigueu ser VSSP2P0
cantin cantar VMSP3P0 siguin ser VSSP3P0
PRETÈRIT IMPERFET cantés cantar VMSI1S0 fos ser VSSI1S0
cantessis cantar VMSI2S0 fossis ser VSSI2S0
cantés cantar VMSI3S0 fos ser VSSI3S0
cantéssim cantar VMSI1P0 fóssim ser VSSI1P0
cantéssiu cantar VMSI2P0 fóssiu ser VSSI2P0
cantessin cantar VMSI3P0 fossin ser VSSI3P0
GERUNDI cantant cantar VMG0000 essent ser VSG0000
IMPERATIU canta cantar VMM02S0 sigues ser VSM02S0
canti cantar VMM03S0 sigui ser VSM03S0
cantem cantar VMM01P0 siguem ser VSM01P0
canteu cantar VMM02P0 sigueu ser VSM02P0
cantin cantar VMM03P0 siguin ser VSM03P0
INFINITIU cantar cantar VMN0000 ser ser VSN0000
PARTICIPI cantada cantar VMP00SF estat ser VSP00SM
cantat cantar VMP00SM
cantades cantar VMP00PF
cantats cantar VMP00PM

índex                         


6. PRONOMS

PRONOMS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Pronom P
2 Tipus Personal P
Demostratiu D
Possessiu X
Indefinit I
Interrogatiu T
Relatiu R
Numeral N
Exclamatiu E
3 Persona Primera 1
Segona 2
Tercera 3
4 Gènere Masculí M
Femení F
Comú C
Neutre N
5 Nombre Singular S
Plural P
Invariable N
6 Cas Nominatiu N
Acusatiu A
Datiu D
Oblic O
7 Posseïdor Singular S
Plural P
8 Politeness (cortesia) Polite (cortès) P

6.1. Pronoms Personals
Forma Lema Etiqueta
jo jo PP1CSN00
me jo PP1CS000
mi jo PP1CSO00
ens jo PP1CP000
nosaltres jo PP1CP000
em jo PP1CS000
m' jo PP1CS000
nós jo PP1CSN00
te tu PP2CS000
t' tu PP2CS000
et tu PP2CS000
tu tu PP2CS000
us tu PP2CP000
vostè tu PP2CS00P
vostès tu PP2CP00P
vós tu PP3CN00P
vosaltres tu PP2CP000
el ell PP3MSA00
ella ell PP3FS000
elles ell PP3FP000
ell ell PP3MS000
ells ell PP3MP000
la ell PP3FSA00
les ell PP3FPA00
els ell PP3MPA00
l' ell PP3CSA00
li ell PP3CSD00
els ell PP3CPD00
es ell PP3CN000
si ell PP3CNO00
s' ell PP3CN000
6.2. Pronoms Demostratius
Forma Lema Etiqueta
això això PD0NS000
allò allò PD0NS000
açò açò PD0NS000
ço ço PD0NS000
aquesta aquest PD0FS000
aquestes aquest PD0FP000
aquest aquest PD0MS000
aquests aquest PD0MP000
aqueixa aqueix PD0FS000
aqueixes aqueix PD0FP000
aqueix aqueix PD0MS000
aqueixos aqueix PD0MP000
aquelles aquell PD0FP000
aquella aquell PD0FS000
aquells aquell PD0MP000
aquell aquell PD0MS000
eixa eix PD0FS000
eixes eix PD0FP000
eix eix PD0MS000
eixos eix PD0MP000
tal tal PD0CS000
tals tal PD0CP000
6.3. Pronoms Possessius
Forma Lema Etiqueta
la_meva el_meu PX1FS0S0
les_meves el_meu PX1FP0S0
el_meu el_meu PX1MS0S0
els_meus el_meu PX1MP0S0
la_nostra el_nostre PX1FS0P0
les_nostres el_nostre PX1FP0P0
el_nostre el_nostre PX1MS0P0
els_nostres el_nostre PX1MP0P0
la_seva el_seu PX3FS000
les_seves el_seu PX3FP000
el_seu el_seu PX3MS000
els_seus el_seu PX3MP000
la_teva el_teu PX2FS0S0
les_teves el_teu PX2FP0S0
el_teu el_teu PX2MS0S0
els_teus el_teu PX2MP0S0
la_vostra el_vostre PX2FS0P0
les_vostres el_vostre PX2FP0P0
el_vostre el_vostre PX2MS0P0
els_vostres el_vostre PX2MP0P0
6.4. Pronoms Indefinits
Forma Lema Etiqueta
quelcom quelcom PI0CN000
algú algú PI0CS000
alguna algun PI0FS000
algunes algun PI0FP000
algun algun PI0MS000
alguns algun PI0MP000
bastant bastant PI0MS000
bastants bastant PI0MP000
cap cap PI0CP000
hom hom PI0CS000
mateixa mateix PI0FS000
mateixes mateix PI0FP000
mateix mateix PI0MS000
mateixos mateix PI0MP000
molta molt PI0FS000
moltes molt PI0FP000
molt molt PI0MS000
molts molt PI0MP000
res res PI0CS000
ningú ningú PI0CS000
ninguna ningun PI0FS000
ningunes ningun PI0FP000
ningun ningun PI0MS000
ninguns ningun PI0MP000
altra altre PI0FS000
altres altre PI0CP000
altre altre PI0MS000
poca poc PI0FS000
poques poc PI0FP000
poc poc PI0MS000
pocs poc PI0MP000
qualsevol qualsevol PI0CS000
qualssevol qualsevol PI0CP000
qualsevulla qualsevulla PI0CS000
qualssevulla qualsevulla PI0CP000
cadascú cadascú PI0CS000
tanta tant PI0FS000
tantes tant PI0FP000
tant tant PI0MS000
tants tant PI0MP000
tota tot PI0FS000
totes tot PI0FP000
tot tot PI0MS000
tots tot PI0MP000
una un PI0FS000
unes un PI0FP000
un un PI0MS000
uns un PI0MP000
tothom tothom PI0CS000
6.5. Pronoms Interrogatius
Forma Lema Etiqueta
on on PT000000
com com PT000000
quan quan PT000000
quanta quant PT0FS000
quantes quant PT0FP000
quant quant PT0MS000
quants quant PT0MP000
què què PT0CS000
quina quin PT0FS000
quines quin PT0FP000
quin quin PT0MS000
quins quin PT0MP000
qui qui PT0CN000

6.6. Pronoms Relatius

Forma Lema Etiqueta
com com PR000000
on on PR000000
qual qual PR0CS000
quals qual PR0CP000
què què PR0CN000
que que PR0CN000
qui qui PR0CN000
6.7. Pronoms Numerals
Forma Lema Etiqueta
catorze catorze PN0CP000
cent cent PN0CP000
cinc cinc PN0CP000
cinquanta cinquanta PN0MP000
quatre quatre PN0CP000
quatre-centes quatre-cents PN0FP000
quatre-cents quatre-cents PN0MP000
deu deu PN0CP000
dotze dotze PN0CP000
dos dos PN0MP000
dues dues PN0FP000
una un PN0FS000
un un PN0MS000
u un PN0MS000

índex                         


7. CONJUNCIONS

CONJUNCIONS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Conjunció C
2 Tipus Coordinada C
Subordinada S

7.1. Conjunció Coordinada
Forma Lema Etiqueta
però però CC
mes mes CC
o o CC
i i CC
ni ni CC
7.2. Conjunció Subordinada
Forma Lema Etiqueta
que que CS
com com CS
sinó sinó CS
perquè perquè CS
mentre mentre CS

índex                         


8. INTERJECCIONS

INTERJECCIONS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Interjecció I

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
ah ah I
apa apa I
uf uf I
vatua vatua I

índex                         


9. ABREVIATURES

ABREVIATURES
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Abreviatura Y

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
aC aC Y
dC dC Y
am am Y
kg/m kg/m Y
kWh kWh Y

índex                         


10. PREPOSICIONS

PREPOSICIONS
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Adposició S
2 Tipus Preposició P
3 Forma Simple S
Composta C
3 Gènere Masculí M
2 Tipus Preposició P
4 Nombre Singular S
Plural P

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
al al SPCMS
als al SPCMP
del del SPCMS
dels dels SPCMP
pel pel SPCMS
pels pels SPCMP
a a SPS00
darrere darrere SPS00
sota sota SPS00
sense sense SPS00
a_partir_de a_partir_de SPS00
a_causa_de a_causa_de SPS00
al_voltant_del al_voltant_del SPCMS

índex                         


11. SIGNES DE PUNTUACIÓ

SIGNES DE PUNTUACIÓ
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Puntuació F

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
¡ ¡ Faa
! ! Fat
, , Fc
[ [ Fca
] ] Fct
: : Fd
" " Fe
- - Fg
/ / Fh
¿ ¿ Fia
? ? Fit
{ { Fla
} } Flt
. . Fp
( ( Fpa
) ) Fpt
« « Fra
» » Frc
... ... Fs
% % Ft
; ; Fx
_ _ Fz
+ + Fz
= = Fz

índex                         


12. XIFRES

XIFRES
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Xifra Z
2 Tipus Moneda m

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
239 239 Z
quaranta_euros 40_euro Zm
2000_dòlars 2000_dòlar Zm

índex                         


13. DATES i HORES

DATES i HORES
Pos. Atribut Valor Codi
1 Categoria Data/Hora W

Exemples:
Forma Lema Etiqueta
divendres_26_de_setembre_de_1992 [divendres:26/9/1992:??.??] W
març_de_1954 [??:??/03/1954:??.??] W
segle_XIX [s:xix] W
any_1987 [??:??/??/1987:??.??] W
cinc_del_matí [??:??/??/??:05.00] W

índex