next up previous
Next: Elements positius i negatius Up: Enunciats de problemes Previous: Màxim comú divisor i

Exercicis amb taules

Jordi Cortadella
Thu Nov 16 08:35:28 MET 2000