next up previous
Next: Tipus d'ordenació Up: Enunciats de problemes Previous: Garbell d'Eratóstenes

Exercicis amb tuplesTipus d'ordenació:  Exercici
 Solució
 Baixa't l'exercici i la solució!
Tres Enters:  Exercici
 Solució
 Baixa't l'exercici i la solució!
Contenidor:  Exercici
 Solució
 Baixa't l'exercici i la solució!


Per descomprimir els fitxers que us baixeu feu sevir la comanda (en entorn UNIX):

 tar xvzf [nomdefitxer]

Si treballeu amb Windows es poden descomprimir amb el Winrar.