GRÀFICS

Planificació exercicis sobre shaders (preliminar)

Els exercicis indentats es consideren opcionals.

La planificació pot canviar durant el curs.

Després del primer control

  42. Proj Texture mapping
  48. Sphere Mapping
  49. Glossy
  49. Skymap