Research Interests | Research Activities | Papers | Teaching | Resume Sketch | Personal

Docència / Teaching


Docencia del Curs  06/07:

1r Semestre ( tardor )


Projectes de Fi de Carrera

(pels quals m'ofereixo com a director)

Gestor d'Inscripcions d'un Centre Lúdic


Lluis Vila i Grabulosa