Artificial Intelligence Section

LSI-IA

Publications:

Ph.D. Theses

1998

L. Padró A Hybrid Environment for Syntax-Semantic Tagging PhD Thesis, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona, 1998.

German Rigau i Claramunt. Automatic Acquisition of Lexical Knowledge from MRDs. PhD Thesis, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, 1998.

1997

D. Riaño. "Automatic Construction of Descriptive Rules". PhD thesis. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Cantalunya, 1997.
Advisor: Ulises Cortés

R. Sangüesa "Learning Possibilistic Causal Networks from Data" PhD thesis. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Cantalunya, 1997.
Advisor: Ulises Cortés

1996

J. Diaz , "Implementación eficiente de la recursividad final en lenguajes imperativos basada en nuevas técnicas de compilación". PhD thesis. Computer Science Ph. D. Program of the Universidad de Deusto, 1996.
Advisor: Ulises Cortés

M. Sànchez-Marrè, "DAI-DEPUR: An Integrated Supervisory Multi-Level Architecture for Wastewater Treatment Plants" . PhD thesis. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Cantalunya, 1996.
Advisor: Ulises Cortés

1995

J. Béjar, "Adquisición de Conocimiento en Dominios poco Estructurados". PhD thesis, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Catalunya, 1995.
Advisor: Ulises Cortés

K. Gibert "L'us de la Informació Simbòlica en l'Automatització del Tractament Estadístic de Dominis poc Estructurats". PhD thesis, Departament d'Estadística i Investigació Operativa. Universitat Politècnica de Catalunya, 1995.
Advisor: Ulises Cortés

Ribas, F. (1995) "On Acquiring Appropriate Selectional Restrictions from Corpora Using a Semantic Taxonomy". Tesis Doctoral. Dpto. LSI  UPC, Barcelona 1995

1994

V. Torra. "Contribució a l'Estudi de Funcions de Síntesi per a la Intel.ligencia Artificial". PhD thesis, Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politecnica de Catalunya, 1994.
Advisors: Claudi Alsina and Ulises Cortés

1993

E. Rojo, "Aplicación del Software LINNEO a la Clasificación de Transtornos Mentales". PhD thesis, Divisió de Ciencies de la Salut. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona, 1993.
Advisor: Ulises Cortés

1991

G. Núñez, ``Caracterización no Monótona de la Inferencia Inductiva y su Aplicación en el Aprendizaje Basado en Similitudes (SBL)''. PhD thesis. Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

1984

U. Cortés, ``Esquema Multinivel para la Adquisición, Representación y Tratamiento Interactivo del Conocimiento en Escenarios 2D y 3D ''. PhD thesis. Facultat d' Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1984. D.L. B-3.221-85.
Advisor: Ramon López de Mántaras

Back to the index

Master Theses

1996

B. O. Folarin ``Neural Networks in Finance'' Master's Thesis, South Bank University. 1996.
Advisors: Ulises Cortés and Phillp Burrell

M. McEwen. ``ML-Experiments with an accuracy-efficiency trade-off in unsupervised attribute prediction". Master's Thesis, Department of Computing Science. University of Aberdeen. 1996.
Advisors: Luis Talavera

L. Talavera ''Reflexión y refinamiento del conocimiento en la formación de conceptos'' Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1996.
Advisor: Ulises Cortés

1994

J. Larrosa ``Abduction: a new logical approach '' Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, 1994
Advisor: Ulises Cortés

D. Riaño , ``Automatic knowledge generation from data in classification domains'', Master's thesis, Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1994.
Advisor: Ulises Cortés

J. Roure, ``Study of methods and heuristics to improve the fuzzy classifications of LINNEO '', Master's Thesis, Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1994.
Advisor: Javier Béjar

1992

A. Moreno, ``Generalización de formulas lógicas y su aplicación al aprendizaje '' Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1992. Technical Report LSI-92-28-R.
Advisor: Ulises Cortés

J.M. Ribó, ``Aproximació circumscripcional a l' aprenentatge inductiu de regles de primer ordre ''. Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1992.
Advisor: Ulises Cortés

V. Torra, ``EGAC: Eina per a la generació automàtica de consens ''. Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1992.
Advisor: Ulises Cortés

1991

J. Béjar, ``Comparticiòn de memoria en UPCLISP '', Master's Thesis. Technical Report LSI-RT-91-12. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

Ll. Belanche, ``To be or nought to be. Una questiò irrellevant ''. Master's Thesis. Technical Report LSI-RT-91-. Facultat d'Inform&agravetica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

K. Gibert, ``KLASS: Estudi d' un sistema d'ajuda al tractament estadístic de grans bases de dades ''. Master's Thesis. Reporte de Investigación LSI-RT-91-7. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

M. Martín, ``LINNEO: Eina per l' ajut en la construcciò de bases de coneixements en dominis poc estructurats''. Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

M. Sànchez-Marrè, ``DEPUR: aplicació dels sistemes basats en el coneixement al diagnóstic en plantes de tractament d'aigües residuals ''. Master's Thesis. Technical Report LSI-91-35. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

E. Sesa,`` UPCSCHEMEv2.0 Un interpret de SCHEME amb continuacions de primer ordre''. Master's Thesis. Technical Report LSI-91-26. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
Advisor: Ulises Cortés

 

Back to the index

International Journals

1998

J. Béjar, U. Cortés Experiments with domain knowledge in unsupervised learning: using and revising theories . Computación y Sistemas. 1(3):136-143. 1998

Rodríguez , H.; Climent, S. Vossen, P. Bloksma, L.; Peters, W. Roventini, A. Bertagna, F. Alonge, A. (1998) "The Top-Down Strategy for Building EuroWordNet: Vocabulary Coverage, Base Concepts and Top Ontology" Computers and the Humanities" Special Issue on EuroWordNet, in Press.

J. Turmo, N. Català, H. Rodríguez. TURBIO, A System for Extracting Information from Restrited-domain Texts. Lecture Notes in Computer Science. Vol. 1415: Lecture Notes in Artificial Intelligence. Ed. Springer-Verlag. 1998.

Bloksma P., Peters C., Alonge A., Roventini A., Marinai., Castellón I., Marti T. and Rigau G., (1998) "Compatibility in Interpretation of Relations in EuroWordNet". Computers and the Humanities, Special Issue on EuroWordNet, in Press.

1997

D.Riaño, U. Cortés Rule Generation and Compactation in the WWTP . Computación y Sistemas. 1(2):77-89. 1997
G. Morrill & J.M. Merenciano. Generalising discontinuity T.A.I, vol 27, no2 pag 119-143. 1997.

 

K. Gibert & U. Cortés. "Weighting quantitative and qualitative information in Clustering Methods". Mathware and Softcomputing. Vol(4)3. 251:266. 1997

R. Sangüesa & U. Cortés. ``Learning Causal Networks from data: a survey and a new algorithms for recovering possibilistic causal networks". Ai Communications. The European Journal on Artificial Intelligence. 10(1):31-61. 1997.

M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, I. R.-Roda, M. Poch, and J. Lafuente, "Learning and adaptation in WWTP though Case-Based reasoning". Special issue on Machine Learning. Microcomputers in Civil Engineering. 12(1997) 251-266.

M. Sànchez-Marrè J. Béjar, U. Cortés, J. de Gràcia, J. Lafuente, and M. Poch, "Concept Formation in WWTP by Means of Classification Techniques: A Compared Study". Applied Intelligence 7, 147-165 . 1997.

K. Gibert & U. Cortés. "Weighting quantitative and qualitative information in Clustering Methods" . Accepted in Mathware. To be appear in Vol(4)2. 1997

1996

P. Serra, M. Sànchez-Marrè, J. Lafuente, U. Cortés, and M. Poch, "ISCWAP: A knowledge-based system for supervising activated sludge processes". Computers & Chemical Engineering. 21(2):211-221. 1996.

M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, J. Lafuente, I. R.-Roda, and M. Poch, "DAI-DEPUR: an integrated and distributed architecture for wastewater treatment plants supervision" . Artificial Intelligence in Engineering 10(3):275-285, 1996.

R. Sangüesa, U. Cortés and A. Gisolfi,"A Parallel Algorithm for Building Possibilistic Causal Networks", accepted for publication in International Journal of Approximate Reasoning, special issues on Algebraic models, MV-Algebras for Fuzzy Logic and Fuzzy Reasoning.

1995

U. Cortés, G. Núñez, J. Larrosa "Non-monotonic characterization of induction and its application to inductive learning". International Journal of Intelligent Systems 10(10):895-927. 1995.

U. Cortés, J. Larrosa "A framework for Abductive Rule formation". Ai Communications. The European Journal on Artificial Intelligence 8(2):91-100. 1995.

V. Torra and U. Cortés, ``Towards an automated consensus generator tool: EGAC '', IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics 25(5):888-894, 1995.

M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, J. Lafuente, I. R.-Roda, and M. Poch. Knowledge-Based Techniques in Wastewater Treatment Plants Managment. Submitted to Enciclopedia of Life Support Systems (EOLSS). September, 1995.

Copestake A.,T. Briscoe,P.Vossen,A. Ageno, I. Castellón, F. Ribas., G. Rigau, H. Rodríguez,A. Samiotou (1995)  "Acquisition of Lexical Translation Relations from MRDs" Journal on Machine Translation Special Issue. Vol. 9 (N. 3), pags. 33- 69 (1995)

1994

P. Serra, M. Sànchez-Marrè, J. Lafuente, U. Cortés, and M. Poch, `` DEPUR: a knowledge-based tool for waste water treatment plants '', Engineering Applications of Artificial Intelligence 7(1):23-30, 1994.

1992

U. Cortés, G. Núñez "Aprendizaje circunscripcional de reglas de primer orden mediante sesgos sintacticos y semanticos". NOVÁTICA XVIII(98):55-65. 1992. Also 3rd Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial. IBERAMIA-92 . pp. 521-539 La Habana, Cuba 1992.

1990

R. López de Mántaras, U. Cortés, J. Manero, E. Plaza "Knowledge engineering for a document retrieval system", Fuzzy Sets and Systems 38:223-240, 1990

Back to the index

National Journals

1998

J. Béjar, U. Cortés, and M. Sànchez-Marrè. "Aprendizaje Automático". NOVÁTICA 131:9-13. 1998. ISBN 211-2124. Número Especial: Inteligencia Artificial

J.Atserias, N.Castell, N.Català, H.Rodríguez, J.Turmo  "Del texto a la información" NOVATICA, 1998.

1996

U. Cortés, T.P. Hall, E. Mor and M. Sànchez-Marrè. "Agentes en la Red". NOVÁTICA 124:50:54. 1996. ISBN 211-2124. Número Especial: Internet Avanzado-I

1995

M. Poch, J. Lafuente, M. Sànchez-Marrè, U. Cortés and R. Tomas. "Los sistemas expertos: Una nueva herramienta para ayudar en la gestion de las estaciones depuradoras". Tecnología del Agua XV(141):25-31. Elsevier Prensa S.A., 1995. ISSN 211/8173.

 

Back to the index

International Conferences

1998

J. M. Gimeno, J. Béjar, M. Sànchez, U. Cortés, I. Roda "Modelling WWWtp Dynamics by means of transition networks". Workshop Binding Environmental Siences and Artificial Intelligence (BESAI). 13th European Conference on Artificial Intelligence, Brighton (UK).

Rigau G., Rodríguez H. and Agirre E. "Building Accurate Semantic Taxonomies from Monolingual MRDs", in proceedings of the 17th International Conference on Computational Linguistics and 36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (COLING-ACL'98). Montreal, Canada. 1998.

Atserias,J., I. Castellón, M. Civit (1998) "Syntactic Parsing  of the Unrestricted Spanish Text". Proceedings of The Meeting de European Language Resources Association (ELRA) , Granada, 1998

Farreres X., Rigau G. and Rodríguez H., "Using WordNet for Building WordNets". In Proceedings of COLING-ACL Workshop "Usage of WordNet in Natural Language Processing Systems". Montreal, Canada. 1998.

Benítez L., Cervell S., Escudero G., López M., Rigau G., Taulé M., "Methods and Tools for Building the Catalan WordNet", in proceedings of the ELRA Workshop on Language Resources for European Minority Languages, Granada, Spain. 1998.

L. Padró & L. Màrquez On the Evaluation and Comparison of Taggers: The Effect of Noise in Testing Corpora Proceedings of joint COLING-ACL'98. Montreal, Canada, 1998.

L. Màrquez & H. Rodríguez Part-of-Speech-Tagging Using Decision Trees Lecture Notes in Artificial Intelligence 1398. C. Nédellec & C. Rouveirol (Eds.). Machine Learning: ECML-98. Proceedings of the 10th European Conference on Machine Learning. Chemnitz, Germany. April 1998.

L. Màrquez, L. Padró & H. Rodríguez Improving Tagging Accuracy by Using Voting Taggers Proceedings NLP+IA/TAL+AI 98. Moncton, New Brunswick. Canada. 1998.

J. Atserias, J. Carmona, I. Castellón, S. Cervell, M. Civit, L. Màrquez, M.A. Martí, L. Padró, R. Placer, H. Rodríguez, M. Taulé & J. Turmo Morphosyntactic Analysis and Parsing of Unrestricted Spanish Text First International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'98). Granada, Spain, 1998.

J. Carmona, S. Cervell, L. Màrquez, M.A. Martí, L. Padró, R. Placer, H. Rodríguez, M. Taulé & J. Turmo An Environment for Morphosyntactic Processing of Unrestricted Spanish Text First International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'98). Granada, Spain, 1998.

Castell, N. & Hernández, A. (1998) "The Software Requirements Modelling in SAREL" en  Proceedings of the Fourth International Workshop on Requirements Engineering: Foundations of Software Quality (REFSQ'98)}, Pisa, Italy 1998.

J. M. Gimeno, J. Béjar, M. Sànchez, U. Cortés, I. Roda "Discovering and Modeling Process Change: An application to Industrial Processes". Proceedings of the 2nd International conference on Practical Applications of Knowledge Discovery and Data Mining, PADD '98.

I. R.-Roda, M. Poch, J. Lafuente, M. Sànchez-Marrè, J.M. Gimeno, U. Cortés. An Integrated Intelligent System to Improve Wastewater Treatment Plant Operation. Int. Workshop on Decision and Control in Waste Bio-Processing (WASTE DECISION 98). Montpellier-Narbonne, France. February, 1998.

J. Comas, I. R.-Roda, M. Poch, M. Sànchez-Marrè, J.M. Gimeno, U. Cortés. An Integrated Intelligent System to Improve Wastewater Treatment Plant Operation. Part II: The Lloret Case Study. Int. Workshop on Decision and Control in Waste Bio-Processing (WASTE DECISION 98). Montpellier-Narbonne, France. February, 1998.

1997

J. Béjar, J. M. Gimeno, M. Sànchez, U. Corté, M. Poch "Applying Domain Knowledge to the discovery of Operating Situations in Wastewater Treatment Plants". IEEE Computer Society. Proceedings of IASTED International Conference on Intelligent Information Systems 1997 (IIS'97). pp 360-364.

G. Rigau, J. Atserias & E. Agirre. Combining Unsupervised Lexical Knowledge Methods for Word Sense Disambiguation Proceedings of joint EACL/ACL 97. Madrid, Spain, 1997.

N. Català & N. Castell. Construcción automatica de diccionarios de patrones de extracción de información Proceedings of SEPLN'97. Madrid, Spain, 1997.

L. Màrquez & L. Padró. A Flexible POS Tagger Using an Automatically Acquired Language Model Proccedings of joint EACL/ACL 97. Madrid, Spain, 1997.

L. Màrquez & H. Rodríguez. Automatically Acquiring a Language Model for POS Tagging Using Decision Trees Proccedings of Recent Advances on NLP, RANLP 97. Tzigov Chark, Bulgaria, 1997.

J. Atserias, S. Climent, J. Farreres, G. Rigau, H. Rodríguez. Combining Multiple Methods for the Automatic Construction of Multilingual WordNets Proceedings of Conference on Recent Advances on NLP. RANLP 97. Tzigov Chark, Bulgaria, 1997.

J. M. Gimeno, M. Sànchez, J. Béjar, U. Cortés, I. Roda, M. Poch, J. Lafuente "Providing Wastewater Treatment Plants with Predictive Knowledge Based on Transition Networks". IEEE Computer Society. Proceedings of IASTED International Conference on Intelligent Information Systems 1997 (IIS'97). pp 355-359.

L. Talavera, U. Cortés " Inductive hypothesis validation and bias selection in unsupervised learning. Proceedings of the 4th. European Symposium on the Validation and Verification of Knowledge Based Systems, EUROVAV-97. Pages 169-179. Leuven, Belgium, 1997. Jan Vanthienen and Frank van Harmelen eds.

R. Sangüesa, U. Cortés, J. Béjar, J. Girona " Causal Dependency Discovery with POSSCAUSE: an Application to Waste Water Treatment Plants" Proceedings of the 1st International Conference on The Practical Aplication of Knowledge Discovery and Data Mining (PADD97). London (UK), pags 199-214. 1997

J. Turmo . TURBIO, Sistema de Extracción de Información a partir de textos estructurados Proceedings of SEPLN'97, Madrid, Spain, 1997.

A. Voultilainen & L. Padró. Developing an Hybrid NP Parser. Proceedings of ANLP 97, Whashington DC, USA, 1997.

J. Béjar, U. Cortés, R. Sangüesa, M. Poch "Experiments with Domain Knowledge in Knowledge Discovery".Proceedings of the 1st International Conference on The Practical Aplication of Knowledge Discovery and Data Mining (PADD97). London (UK), pags 65-78. 1997

M. Sànchez-Marrè. Artificial Intelligence: a new tool for research and teaching in nursery. Invited Conference and Panel. First European Congress on Computer Science in Nursery, Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge, Barcelona. Catalonia, Spain. May 1997.

M. Sànchez-Marrè, J. Béjar, U. Cortés. Reflective Reasoning in a CBR agent. Procc. of the VIM Project Spring Workshop on Collaboration Between Human and Artificial Societies, Lanjarón, Granada, Spain. May 1997.

Voitilainen, A, Padró, L. "Developing a hybrid NP parser"
Proceedings 5th ACL Conference on Applied Natural Language Processing. Washington 1997

1996

U. Cortés, R. Sangüesa and T.P. Hall. " Multiagent Systems and learning: Technological aspects, current possibilities and future impact". Sistemi Multimediali Intelligenti: Beni Culturali e Formazione. SMI96. pp54-77. Ravello. Italia.

L. Padró. POS Tagging Using Relaxation Labelling Proceedings of COLING 96, Copenhagen, Denmark, 1996.

L. Padró A constraint satisfaction alternative for POS tagging Proceedings NLP+IA/TAL+AI 96. Moncton, New Brunswick. Canada. 1996.

E. Agirre & G. Rigau. Word Sense Disambiguation using Conceptual Density Proceedings of 15th International Conference on Computational Linguistics, COLING 96. Copenhagen, Denmark, 1996.

Sangüesa, R., Cabos, J. "Experimentación en Métodos Híbridos de Aprendizaje en Redes Bayesianas. Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial, IBERAMIA-96. pp310-319. Cholula, Pue. México.

L. Talavera, U. Cortés "Generalización y atención selectiva para la formación de conceptos" . Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial, IBERAMIA-96. pp.320-330. Cholula, Pue. México.

U. Cortés, K. Gibert y M. Hernandez-Pajares "Classification based on rules: An application to Astronomy". IFCS-96. pp69-72. Kobe, Japan. 1996.

1995

U. Cortés, M. Martín "Learning to solve complex tasks for reactive systems". pp 315-318. 8 European Conference on Machine Learning ECML-95 Heraclion. Greece.

G. Rigau, H. Rodríguez & J. Turmo. Automatically extracting Translation Links using a wide coverage semantic taxonomy 15th International Conference AI'95. Montpellier, France. 1995.

G. Rigau. An experiment on Automatic Semantic Tagging of Dictionary Senses WorkShop The Future of Dictionary, Aix-les-Bains, France, 1994. Also as a research report LSI-95-31-R. Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics. UPC. Barcelona. June 1995.

G. Rigau & E. Agirre. Disambiguating bilingual nominal entries against WordNet 7th European Summer School in Logic, Language and Information, ESSLLI'95, Barcelona, 1995. Also as ACQUILEX II Working Paper.

H. Rodríguez. El papel del Lenguaje Natural en la comunicación multimodal y multimedia Simposium Internacional de Computación. Instituto Politécnico Nacional de México. 1995.

F. Ribas. On learning more Appropriate Selectional Restrictions Proceedings of the 7th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, EACL 95. Belfield, Dublin, Ireland. 1995.

M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, I. R-Roda, M. Poch "Integrating General Expert Knowledge and Specific Experimental Knwoledge in WWTP". Procc. of the IJCAI'95 Workshop on Artificial Intelligence and the Environment, pp 75-81. August, Montréal. Canada, 1995.

1994

J. Béjar, U. Cortés,and M. Domingo, ``Using domain theory to bias classification processes in ill-domains'', in proceedings of the IV congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial (IBERAMIA '94), pp. 187-197, 1994.

F. Ribas. An Experiment on Learning Appropriate Selectional Restrictions from a Parsed Corpus Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics, COLING 94, Kyoto, Japan. 1994.

A. Ageno, F. Ribas, G. Rigau, H. Rodríguez & A. Samiotou. TGE: Tlinks Generation Enviroment Proceedings of 15th International Conference on Computational Linguistics, COLING 94. Kyoto, Japan, 1994.

M. Sànchez-Marrè, I. R-Roda, M. Poch, U. Cortés and J. Lafuente, "DAI-DEPUR Architecture: Distibuted Agents for Real-Time WWTP Supervision and Control". Procc. of IFAC/IFIP/IMACS Symposium on Artificial Intelligence in Real-time Control (AIRTC'94), pp. 147-152. València, Spain. October 1994.

M. Sànchez-Marrè,I. R-Roda,J. Lafuente, U. Cortés and M. Poch, "Real Time Supervision of Wastewater Treatment Plants: A Distributed AI Approach". Preprints of 2nd IFAC Workshop on Computer Software Structures Integrating AI/KBS (CSI-AI/KBS'94), pp. 188-193. Lund, Sweden. August 1994.

Gatius, M.-  Rodríguez, H. (1994a) "Automatically generating linguistic knowledge sources from appication specifications". Proceedings CSNLP-94  Dublin 1994.

Rodríguez, H. (1994) La adquisicion semiautomática de recursos lingüísticos  para  el tratamiento del lenguaje natural: del diccionario al corpus,  Simposium Internacional de  Computacion, Mexico DF.

1993

U. Cortés, K. Gibert "On the uses of the expert knowledge for automatic biasing of a clustering method". 15 Informational Conference Information Technology Interfaces ITI '93. Paula, Croatia, 15-18 Junio 1993. pp 219-224.

U. Cortés, K. Gibert "Combining a Knowledge-based System and a Clustering Method for an Inductive Construction of Models". Fourth International Workshop on Artificial Intelligence and Statistics. pp 243-248. Ft. Lauderdale, Florida. (1993).

Martín, M., Cortés, U. ``A Developmental Approach to Integrated Architectures '' Proceedings del Workshop on Integrated Learning Architectures en el ECML-93. Viena (Austria).

Moreno, A. ``Generalización de formulas lógicas y su aplicación al aprendizaje automático''. Sección de Tesis, International Symposium on Artificial Intelligence , 20-24 Septiembre 1993, Monterrey, México.

Torra, V., Cortés, U. ``EGAC: Automatic Consensus Generation Tool'' Fifth International Symposium on Knowledge Engineering. Sevilla, Spain. pp.88-92.

1992

J. Béjar, U. Cortés, ``LINNEO: Herramienta para la adquisición de conocimiento y generación de reglas de clasificación en dominios poco estructurados'', in Proceedings of the III Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial (IBERAMIA 92), La Habana, Cuba. , pp. 471-482, 1992.

Belanche, Ll., Sànchez-Marrè, M., Cortés, U. Serra, P. `` A knowledge-based system for the diagnosis of waste-water treatment plant '' .Proceedings de la 5th international conference of industrial and engineering applications of AI and Expert Systems IEA/AIE-92. Ed Springer-Verlag. Paderborn, Alemania, Junio 92. Lecture Notes in Artificial Intelligence 604, pp. 324-336. Ed Springer-Verlag.

Belanche, Ll., Sànchez-Marrè, M., Cortés, U. `` Un sistema basado en el conocimiento para la diagnosis en plantas de tratamiento de aguas residuales ''. Proceedings of the III Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial IBERAMIA 92. La Habana (Cuba). pags. 41-58.

Nùñez, G., Cortés, U. `` Aprendizaje cincunscripcional de reglas de primer orden mediante sesgos sintácticos y semánticos '' Proceedings of the III Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial IBERAMIA 92. La Habana (Cuba) (Also in NOVÁTICA Vol. XVIII num 98 pags 55-65).

Martín, M., Cortés, U. ``Desarrollo de arquitecturas basadas en sociedades de agentes '' Proceedings of the III Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial IBERAMIA 92. La Habana (Cuba). Pags 349-361.

Gibert, K., Cortés, U. `` KLASS: Una herramienta estadística basada en el conocimiento para la creación de prototipos en dominios poco estructurados ''. Proceedings of the III Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial IBERAMIA 92. La Habana (Cuba). Pags 483-498.

Moreno, A. ``A generaliser applied to SBL''. Proceedings del Fifth International Symposium on Knowledge Engineering, pp. 163-169, Sevilla, octubre 1992 also technical report LSI-92-27-R.

U. Cortés, V. Torra "EGAC: Automatic Consensus Generator Tool". 5th International Symposium on Knowledge Engineering. pp.88-92 Sevilla 1992.

1991

Belanche, Ll., Cortés, U. `` The nought attributes in knowledge-based systems ''. Proceedings of the European Workshop on Verification Validation. EUROVAV-91 , pags 77-103. Jesus College. Cambridge. UK. 1991.

Alvarado, M., Belanche, Ll., Cortés, U., Nùñez, G. `` About the attribute relevance's nature ''. Computación no convencional: Hacia los sistemas inteligentes. TEC-COMP91 . Mexico, 1991.

Martín, M., Sangüesa, R., Cortés, U. `` Knowledge acquisition combining analytical and empirical techniques ''. Proceedings of the Eighth International Workshop of Machine Learning. ML91 . pp. 657-661. Evanston, Illinois, U. S. A. 1991.

Martín, M., Sangüesa, R., Cortés, U. ``Biasing induction with previous knowledge for knowledge acquisition in imprecise domains ''. Les systemes experts et leurs applications. Onziemes Journees Internationales. Avignon'91 . Vol 1. pp. 359-370. Avignon, France. 1991.

Martín, M., Sangüesa, R. `` A New Approach to Knowledge Acquisition: Integrating Analytical and Empirical Techniques ''. ICYCS'91 Pekin (China).

1990

Cortés, U., Núñez, G. ``Aprendizaje SBL usando inferencia no monótona ''. Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial. IBERAMIA-90 Morelia, Mich. M exico. 1990.

Cortés, U., Nùñez, G. ``Some circumscriptional thoughts on SBL (II) ''. Fourth International symposium on Knowledge Engineering. Barcelona. Spain. Communication 3.11. 1990.

Hernandez, A., Cortés, U., Martín, M., Sangüesa, R. ``LINNEO: A Knowledge Acquisition Tool '' en el 2nd Paneuropean Simposium on Applied Informatic (Salerno).

Domingo, M., Martín, M. `` Artificial Intelligence versus classic criteria on sponge classification ''. III International Workshop on systematics of Atlanto-Mediterranea sponges. CEAB, Blanes.

Aguilar-Martín, J., Martín, M., Piera, N., `` Conceptual connectivity analysis by means of fuzzy partitions ''. 3rd International Procesing Management of Uncertainty (IPMU-90). Paris, 2-6 de Julio de 1990.

Martín, M., Sangüesa, R. ``LINNEO: Herramientas para la adquisición de conocimientos y generación de reglas en dominios de clasificación y diagnosis ''. Proceedings of the II Congreso Iberoamericano de Inteligencia Artificial IBERAMIA 90. Morelia (Mexico).

Back to the index

National Conferences

1998

L. Màrquez, L. Padró & H. Rodríguez. Etiquetado Morfosintáctico de Corpus Textuales Congreso Anual de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA'98). Logroño, 1998.

1997

J.M. Gimeno, J. Béjar, M. Sànchez-Marrè, U. Cortés, I. R-Roda, M. Poch, J. Lafuente. Learning Transition Networks from WWTP Real Operational Data. Jornades d'Intel·ligència Artificial: Noves tendències (JIA'97). ACIA Bulletin 12:62-69. Lleida, Catalonia, Spain. October, 1997.

Castell, N. & Hernández, A. (1997) "The use of SAREL to control the correspondence between pecification Documents" en  Actas de la VII Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial (CAEPIA'97) pages 529-539, Málaga, Spain 1997.

M. Sànchez-Marrè, J. Béjar, N. Castell, U. Cortés, J.M. Gimeno, H. Rodríguez. La enseñanza de la Inteligencia Artificial básica en la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Actas de las Jornadas sobre Enseñanzas Universitarias de Informática (JENUI'97)(In Spanish). Servicio de Publicaciones de la UPM, pp. 247-254. Madrid, Spain. June 1997.

1996

Màrquez (1996) "Automatically acquiring Constraints for POS Tagging"
IV Workshop de Lexicografía Computacional. Areso (Spain) 1996

1995

N. Castell & A. Hernández. Filtering Software Specification Written in Natural Language In 7th Portuguese Conference on AI, EPAI '95 (Lecture Notes in AI nº 990) Springer-Verlag 1995. Also published in Spanish on NOVATICA nº125.

 

1994

U. Cortés, K. Gibert ``Clasificación Automática con Información Declarativa. " XXI Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. pp.85-86. Abril 1994. Calella.

Gatius, M.-  Rodríguez, H. (1994b)  "Un generador de interfaces en lengua natural para sistemas expertosó  Actas X Congreso SEPLN. Córdoba 1994.

1993

U. Cortés , V. Torra. "Comparación entre el median procedure para clasificaciones de matrices y la clasificación de la matriz consensuada". V Conference of the Asociación Española para Inteligencia Artificial, pp.215-225. November, 1993. Madrid.

1992

Rojo, E., Morales, L., Yuguero J.L., Cortés, U., Vallejo, J. ``Clasificación de los transtornos orgánicos según el software LINNEO y su comparación con ICD10 y DSMIIIR ". 16th Congress of the Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. pp. 437-442. 1992. Vitoria .

Morales, L., Belanche, Ll., Rojo, E., Cortés, U., Vallejo, J. ``Orden de relevancia de los sintomas psquiátricos usados por LINNEO ". 16th Congress of the Sociedad Española de Psiquiatria Biologica . pp. 434-436. 1992. Vitoria.

M. Poch, J. Lafuente, P. Serra, C. Fu, R. Moreno, I. Serra, C. de Prada, M. del Valle, J. Bartrolí, M. Sànchez-Marrè, U. Cortés and R. Tomàs. Control de los biorrecatores de lodos activados: de la monitorización a la inteligencia artificial. Actas del Congreso Español de Biotecnología (BIOTEC-92). Santiago de Compostela, Spain. September, 1992.

1991

Cortés, U., Nùñez, G. ``Aprendizaje circunscripcional de reglas de primer orden''.Proceedings of the IV Reunión de la Asociacion Española para la Inteligencia Artificial AEPIA'91 . 1991.

1990

Rojo, J.E., Hernandez, A., Yuguero , J.L., Cortés, U. ``Utilizacion del software LINNEO en la clasificación de enfermedades mentales ''. 15 Congreso de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica . Cordoba. Spain.

 

Back to the index

Books

G. Morrill. Grammar and logic Theori, 1997.

M. Sànchez-Marrè. DAI-DEPUR: An Integrated Supervisor Multi-Level Architecture for Wastewater Treatment Plants. Ph.D. Thesis. ISBN 84-7653-604-6. Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1996.

Rodríguez, H. Martí, M.A. Castellón, I (1995) "Formalismes lògics per al tractament del llenguatge natural" Edicions UPC. Temes d´ I.A. Barcelona 1995

A. Moreno, E. Armengol, J. Bejar, Ll. Belanche, U. Cortés, R. Gavaldà, J. M. Gimeno, B. López, M. Martín and M. Sànchez-Marrè. Aprendizaje Automático. (In Spanish). Col.lecció POLITEX, No. 36. Àrea de computació i control. ISBN 84-7653-531-7. Edicions UPC, 1994.

G. Morrill. Type Logical Grammar: Categorial Logic of Signs Research monograph, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 1994.

 U. Cortés, Béjar, A. Moreno, J. M. Gimeno, H. Rodríguez, Ll. Belanche M. Martín, M. Sànchez-Marrè and R. Sangüesa. Inteligencia Artificial. (In Spanish). Col.lecció POLITEX, No. 17. Àrea de computació i control. ISBN 84-7653-460-4. Edicions UPC, 1993.

 

Back to the index

Chapters of Books

1994

Gibert, K., Cortés, U. ``Combining a knowledge-based system and a clustering method for a construction of models in ill-structured domains'' in Selecting Models from Data. Artificial Intelligence and Statistics IV. P. Cheeseman and R. W Oldford Eds. Lecture Notes in Statistics. Springer-Verlag 1994. pp 351-360. ISBN 0-387-94281-5.

1993

U. Cortés, M. Mango, C. Di Napoli, R. Napolitano, E. Sesa "Continuations as a generic control-flow mechanism". Knowledge Oriented Software Design. IFIP Transactions A-27. Elsevier 1993. pp 237-249. ISBN 0926-5473.

1992

U. Cortés, A. del Moral, J. R. Millan "El arte de la representación". Nuevas tendencias en Inteligencia Artificial . Ed. A. del Moral and P. Llaguno. U. de Deusto, 1992. pp. 25-75. ISBN 84-7485-257-9.

U. Cortés, G. Núñez "Aprendizaje SBL usando inferencias no monotonas". Nuevas tendencias en Inteligencia Artificial . Ed. A. del Moral y P. Llaguno. U. de Deusto, 1992. pp. 237-263. ISBN 84-7485-257-9.

Martín, M., Sangüesa, R. ``Metodologia de adquisición de conocimientos basada en clasificaciones y caracterizaciones difusas ''. ``Nuevas tendencias en Inteligencia Artificial''. (Coleccion Informática n umero 1). Editor A. Del Moral. Editorial Universidad de Deusto. pp 155-174. ISBN 84-7485-257-9.

1990

Aguilar-Martín, J., Martín, M., Piera, N. ``Conceptual Connectivity by means of fuzzy partitions ''. Uncertainty Management Lecture Notes in Computer Science. Eds M. Bouchon-Mounier, R. Yager and L. Zadeh. SPRINGER-VERLAG.

 
Back to the index

Research/Technical Reports

1998

L. Màrquez, L. Padró & H. Rodríguez A Machine Learning Approach to POS Tagging Internal Report, LSI-97-57-R (revised version, june 1998).

1996

R. Sangüesa, J. Cabós, U. Cortés, `` Possibilistic Conditional Independence: a similarity-based measure and its application to causal network learning'' . Technical report. Departament de Llenguatges i Sistemes Informatics. Universitat Politècnica de Catalunya.

R. Sangüesa, J. Cabós `` Experimentación en Métodos Híbridos de Aprendizage de Redes Bayesianas''. Technical report. Departament de Llenguatges i Sistemes Informatics. Universitat Politècnica de Catalunya.

1995

J. Atserias, J. Farreres, H. Rodríguez, J. Turmo & M.F. Verdejo. Lexicographer's Interface Prototype: User Manual ACQUILEX II WP, 1995.

Màrquez, L, Rodriguez, H. (1995) "Towards learning a Constraint Grammar from Annotated Corpora using decision  trees. ESPRIT BRA-7315 Acquilex II WP

1994

U. Cortés, K. Gibert ``On the weigthing of quantitative and qualitative information in clustering methods". Technical report DR 94/03. Departamento de Estadística e Investigación Operativa. UPC.

S. Acebo, A. Ageno, S. Climent, J. Farreres, L. Padró, F. Ribas, H. Rodríguez & O. Soler. MACO: Morphological Analyser Corpus Oriented Acquilex II WP 31, 1994.

Rigau G, Rodríguez H, Turmo J. (1994) "LDB/LKB integration". Acquilex II deliverable  also  LSI-94-32-R. Departament de Llenguatges i Sistemas Informàtics. UPC. Barcelona. September 1994.

Samiotou A., Castellón I., Ribas F., Rigau G. (1994)  "Translation Equivalence via Lexicon: A Study on Tlinks" Acquilex II WP no 25

1993

J. Béjar ``En busca del concepto perdido'' en Reportes del seminario de Inteligencia Artificial 92-93. Technical report LSI-93-12-T. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1993.

J. Béjar, U. Cortés, M. Poch ``LINNEO: A classification methodology for ill-structured domains ''. Technical report LSI-93-22-R. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1993.

Moreno, A. ``Aprenentatge amb el metode NGE ''. Technical Report LSI-93-17-T. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universidad Politécnica de Cataluna

Moreno, A. ``Que hacer para no saberlo todo''. Technical Report LSI-93-15-T. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universitat Politécnica de Catalunya.

Moreno, A. ``Inducción en el aprendizaje automático ''. En Reportes del seminario de Inteligencia Artificial 92-93 , Technical Report LSI-93-13-T. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. Universitat Politecnica de Catalunya.

J. Roure, J. Béjar `` Not-Yet classification algorithm '', Technical Report LSI-93-33-R. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1993.

P. Serra, M. Sànchez-Marrè, J. Lafuente, U. Cortés, M. Poch ``DEPUR: a knowledge-based tool for wastewater treatment plants '', Technical Report LSI-93-39-R. Facultat d'Informàtica de Barcelona. 1993.

L. Talavera, J. Béjar ``Estudio y comparaciòn de algoritmos de superclasificaciòn ''. Technical Report LSI-93-10-T. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1993.

1992

U. Cortés, G. Núñez, J. M Ribó ``Popularity lemmas for automatic rule generation using circumscriptional Approach ". Technical report 12. Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. LANIA. 1992.

U. Cortés, G. Núñez ``Aprendizaje circunscripcional de reglas de primer orden mediante sesgos sintácticos y semánticos (II) ". Technical report 6. Laboratorio nacional de informática avanzada. LANIA. 1992.

A. Ageno, I. Castellón, M.A. Martí, F. Ribas, G. Rigau, H. Rodríguez, M. Taulé & M.F. Verdejo. A semi-automatic process to create LKB entries. Acquilex WP. no.38, 1992.

U. Cortés, G. Núñez ``Caracterizaci on no mon otona de la induccion y su aplicación al aprendizaje inductivo ". Technical report 5. Laboratorio nacional de informática avanzada. LANIA. 1992.

1991

Arcos, J. L., Béjar, J., Sesa, E., Torra, V., Vigo, M. ``NAISHIN. Modelatge de processos en entorns funcionals ''. Technical Report LSI-RT-91-27. Facultat d'Informàtica de Barcelona, 1991.

Béjar, J., Moreno, A., Sesa, E. ``A Reader for EuLisp in Lex and Yacc. '' Technical Report UB-91-46 . University of Bath. 1991.

Béjar, J., Moreno, A., Sesa, E. ``Experiences with the Stardent Vector Facilities.'' Technical Report UB-91-47 . University of Bath. 1991.

Béjar, J., Moreno, A., Sesa, E. ``Concurrent Access to Cartesian Trees'' Technical Report UB-91-48. University of Bath. 1991.

Moreno, A.,Riaño, D., Torra, V. ``Concurrent Procesing in EuLisp. '' Technical Report UB-91-49 . University of Bath. 1991.

Sànchez-Marrè, M. ``DEPUR: Aplicació del sistemes basats en el coneixement al diagnòstic en plantes de tractament d'aigues residuals '' Master's Thesis. Facultat d'Informàtica de Barcelona. Technical Report LSI-RT-91-35.

M. Sànchez-Marrè. Representació del coneixement: una síntesi. Research Report LSI-91-18 (In Catalan). Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.

1990

Núñez, G., Cortés, U. `` Razonamiento inductivo. Un caso de Razonamiento no monotono ''. Technical Report (LSI-RT-90-03). Facultat d'Informàtica de Barcelona. 1990.

Núñez, G., Cortés, U.. `` Some circumscriptional thoughts on SBL ''. Technical Report(LSI-RT-89-20). Facultat d'Informàtica de Barcelona. 1989

Núñez, G., Cortés, U. `` Aprendizaje SBL usando inferencia no monotona ''. Technical Report (LSI-RT-90-02). Facultat d'Informàtica de Barcelona. 1990.

Gibert, K., Riaño, D., Torra, V., Cortés, U. ``Un Compilador per l' UPCLISP ''. Technical Report (LSI-RT-90-18). Facultat d'Informàtica de Barcelona. 1990.

Sànchez-Marrè, M. ``DEPUR: Una aplicació de MILORD per al tractament d'aigues residuals en una depuradora '' Technical Report LSI-RT-90-12. Facultat d' Informatica de Barcelona,

Valentin-Fernandez, Ll. `` Walker: una eina d' analisi del codi escrita en LeLisp versió 16 ''. Technical Report LSI-90-28. Facultat d'Informàtica de Barcelona 1990

1988

M. Sànchez-Marrè. UPCLISP: de vinculació dinàmica a shallow-binding. Technical Report (In Catalan). Dept. de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Universitat Politècnica de Catalunya, May 1988.

M. Sànchez-Marrè. Verbal framing for the monolingual entries in the Intercoder system. Technical Report. Siemens S.A. (CDS), 1988.

J. Quer and M. Sànchez-Marrè. The Spanish Intercoder and Defaulter Version. Technical Report METAL-SP.3. Siemens S.A. (CDS), 1988.

 

Back to the index

Others

M. Sànchez-Marrè. AIRTC'94 Report. ACIA Bulletin No. 1, pp. 12-13. ACIA publication. Dip.L. GI-1348/94. Fall, 1994.

M. Sànchez-Marrè. Ph.D. Thesis Abstract. ACIA Bulletin No. 6, pp. 6. ACIA publication. Dip.L. GI-1348/94. Winter, 1996.

 

Back to the index


 

LSI-AI Homepage 

LSI Homepage 

UPC Homepage 

Back to Artificial Intelligence Section 

Back to Software Department 

Back to Technical University of Catalonia 


webia@lsi.upc.es